Voor wie?

vmbo havo en vwo

Voor wie?

Studiekeuzebegeleiding is er voor  alle VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen, vanaf de 3e klas.
Maar ook voor studenten die studiekeuzevragen hebben.
Ga vroegtijdig met je studiekeuze aan de slag, het liefst voor jouw examenjaar.
Hierdoor kun je gerichter naar open dagen en meeloopdagen gaan en je tijdig inschrijven.
Uiteraard kun je ook bij mij terecht als je in het eindexamenjaar zit.
Of als je al aan een opleiding begonnen bent en er achter komt dat het toch niet passend voor je is.
Let op inschrijfdata
Voor de meeste opleidingen in het HBO en WO moet je je voor 1 mei inschrijven.
Voor opleidingen met numerus fixus moet je je echter al voor 15 januari aanmelden.
Voor het MBO is het raadzaam om je voor 1 april in te schrijven of zelfs zo snel mogelijk.
Voor opleidingen (bijv. sport en kunst) waarvoor je een speciale test of auditie
moet doen, moet je je ook veel eerder aanmelden!