hoe verloopt het?

Loopbaanadvies bestaat uit:
Loopbaanadvies bestaat uit zo’n 4 tot 7 gesprekken en duurt zo’n  7 tot 12 weken.
De gesprekken vinden doorgaans elke week of om de week plaats.
loopbaanaspecten
 • In het oriënterende gesprek staan jouw vragen en persoonlijke situatie centraal. We verkennen jouw werkervaringen, inzichten en verwachtingen. Er wordt duidelijk gemaakt hoe het traject eruit gaat zien: welke onderwerpen we gaan behandelen, welke opdrachten en vragenlijsten/tests* jij evt. gaat maken en hoe lang het duurt.
 • In individuele gesprekken gaan we aan de slag om meer zicht te krijgen op zaken als jouw persoonlijke kenmerken, competenties, waarden, (beroeps)interesses en drijfveren. Jouw levensloop, doorgemaakte ontwikkeling en thuissituatie kunnen eveneens onderwerpen zijn.
  Afhankelijk van de vraag zullen de accenten verschillend komen te liggen.
  Naast verdiepende gesprekken zullen ook opdrachten/vragenlijsten die jij ter plekke of thuis gemaakt hebt besproken worden. Op deze wijze krijg je extra input om jouw inzichten aan te scherpen en rode draden te trekken.
  Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan krijg je toegang tot online database waarin naast alle mogelijke beroepen, opleidingen/cursussen vooral ook actuele vacatures staan.
  Door alle informatie met elkaar te combineren, krijg je steeds duidelijker antwoord op je vraag.
 • In een afsluitend gesprek bespreken we het vooraf toegestuurde loopbaanadvies.
  We gaan in op je verkregen inzichten en welke loopbaankeuze je gaat maken. Door een concreet actieplan op te stellen, maak je voor jezelf duidelijk wat je gaat ondernemen om je doel(en) te bereiken, om jouw loopbaanstap te realiseren.
 • Ongeveer drie maanden na het afsluitende gesprek volgt een follow-up gesprek. Dit is bedoeld om te kijken hoe het ervoor staat en om desgewenst steun te bieden bij het nemen van acties. Tevens is er de mogelijkheid om bepaalde thema’s nog eens te bespreken, inzichten aan te scherpen of specifiek advies te vragen.
* We hebben de beschikking over een online testsysteem met diverse loopbaan, persoonlijkheid en motivatievragenlijsten evenals capaciteitentests.